Co mám nejraději na létě? Když se sluníčko usmívá na krajinu, když ptáčci cvrlikají a teplý vánek mě šimrá po těle.              Proč jsem si léto vybrala? Protože máme prázdniny a je krásné teplo. …

Rok se sešel s rokem a opět se přiblížily Velikonoce a s nimi velikonoční jarmark. Z toho důvodu proběhly v pátek 12.4.2019 na 1. stupni naší školy velikonoční dílny, na nichž děti spolu s třídními učitelkami a ochotnými rodiči připravovaly …

Nedovedu pochopit …

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/04/12.jpg

Žáci deváté třídy dva měsíce pracovali na projektu Holocaust. Během této doby se seznámili s nesmyslnými židovskými zákazy, s tábory a ghetty, dověděli se podrobnosti o životě v táborech, o osobnostech, které naopak Židům pomáhaly, vciťovali se do osudů jednotlivých lidí a také …

 

Dopisy pro paní Doris

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/04/11.jpg

Žáci 9. třídy měli to štěstí, že se v rámci programu „Hanin kufřík“ setkali s pamětnicí holocaustu paní Doris, která strávila jako mladá dívka téměř čtyři roky v Terezíně. Tato vitální žena na ně velmi zapůsobila, a proto se rozhodli, že jí napíší …

 

Školní exkurze – Hanin kufřík

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/04/DSC01481.jpg

V úterý 19. března jsme jeli na exkurzi do Prahy. Tématem byl holocaust. První cesta z nádraží vedla do Židovského muzea, kde jsme zhlédli prezentaci o Haně Brady a její rodině. Hanička byla dívka, která se v 11 letech dostala …

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

http://www.zstrebenice.cz/wp-content/uploads/2019/04/CCI02042019.jpg