Škola pro udržitelný život

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ), jehož cílem je podporovat školy, aby prakticky přispívaly ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí, své obci.

V rámci programu jsme ve spolupráci s městem Třebenice v minulém roce realizovali místní mikroprojekt  „Odpočinkové místo pod starou vrbou“, který byl zařazen do příručky dobré praxe 2016. Uspěšná realizace projektů a aktivit tohoto programu je zásluhou především paní zástupkyně ředitele školy Mgr. Lucie Rackové.

obr2

obr1