Dokumenty

Dokumenty ke stažení:

Potvrzení o studiu

Potvrzení o bezinfekčnosti

Žádost o pokračování školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přestup do základní školy

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (pro samostatné opuštění budovy školy)

Přijímací řízení a volba povolání:


Pedagogicko psychologická poradna Litoměřice

Kde hledat informace

Přijímací řízení 2019