5.třída

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po M AJ/AJ Vl PV Čj
Koč Vaš/Koč Bur Mal Koč
Út M ČJ TV ČJ VV
Koč Koč Pav Mal Koč Pav
St ČJ AJ/INF AJ/INF M ČJ
Koč Vaš/Mal Koč/Mal Koč Koč
Čt ČJ TV M Vl HV
Koč Mal Koč Bur Koč
ČJ M AJ/AJ VV
Koč Koč Pav Vaš/Koč Pav

ČJ