9.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po ČJ M AJ/NJz AJ/NJz CH VZ
Pro Mal Vaš/Pav Vaš/Pav Scha Pro
Út M ČJ D AJ/NJz/PSPP HV TV
Mal Pro Běl Vaš/Pav/Váv Scha Běl Pro
St AJ/NJz ČJ M Z CH Inf/KAJ
Vaš/Pav Pro Mal Rac Scha Jen/Vaš
Čt M ČJ AJ/NJz Inf/EFV D TV PV
Mal Pro Vaš/Pav Rac/Jen Běl Pro Čer
M ČJ F AJ/NJz VO VV
Mal Pro Jen Vaš/Pav Pro Sch