Školní dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Osobní spis dítěte

 

2014/15
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání
Informace o přijímání k předškolnímu vzdělávání