Akce mateřské školy

Maxík - stimulační program pro předškoláky

Vážení rodiče,

nahlaste, prosím učitelkám na svých třídách, do pondělí  23.10., zda máte zájem o

MAXÍKA

-

 STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Děkujeme

 

Co je Maxík:

Stimulační program Maxík:

 - skládá se z 15 lekcí

- lekce jsou rozvrženy, tak aby byly rovnoměrně posíleny všechny složky motorické, grafomotorické, percepční a také dílčí složky v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientaci, v oblasti intermodality a seriality

- lekce zahrnují nácviky pohybových stereotypů např. (stabilní držení těla, sezení, rovnováha, správné dýchání a správný úchop psacího náčiní), grafomotorických dovedností např. (správný úchop psacího náčiní, správné sezení) a nakonec komunikační dovednosti např. (správná výslovnost, tvoření vět, a porozumění obsahu slyšeného)

 - dále program navozuje pravidelnost režimu, jasné a srozumitelné zadávání pokynů, vytyčování a dodržování pravidel chování a důslednost při kontrole plnění úkolů

 - program je postaven na spolupráci učitelů, rodičů a dětí

- v hodinách je přítomen jeden z rodičů, který s dítětem pracuje, jak v hodinách tak i doma

 - cena kurzu 1500,- v ceně jsou zahrnuty veškeré materiály a poradenství

 

Program vede  Mgr. Eva Nováková


Příroda, pohyb, zdraví..... to nás baví!

Vážení rodiče,

Od 20. října budeme s dětmi pravidelně chodit každý pátek na polodenní vycházku do okolí (Košťálov,Teplá,Chodovlice…).

Vždy po dopolední svačince budeme s dětmi až do oběda venku.

Připravte, prosím,  dětem do školky vhodné obutí a oblečení, budeme chodit za každého počasí (holinky, pláštěnky nebo nepromokavou bundu).

 

 


Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi - PLODY PODZIMU

plody podzimu


Akce říjen

Akce – říjen

 

3.10. – MŠ uzavřena z důvodu přerušení el.energie

5.10. – začíná Angličtina pro předškoláky

17.10. – Cesta do světa knih – 2.třída Berušky        návštěva Městské knihovny v Třebenicích

19.10. Pohádka pana Pohádky  (45,-Kč/dítě)

24.10. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi  od 16h  na zahradě MŠ „PLODY PODZIMU“

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny v ZŠ


Investice v MŠ

I o letošní prázdniny probíhala spousta změn. Došlo k výměně podlahové krytiny, z již nevyhovujících koberců na nová linolea, na 2. a 3. třídě. Dále byly na všechny třídy nainstalovány videozvonky, pořídili jsme novou myčku nádobí a za zmínku stojí i zakoupení nové kuchyňky do přípravny jídla 3. třídy. Věříme, že i na dále se bude pokračovat ve zkvalitňování prostředí a vybavení naší školky.

investice v ms


Older Entries »