Učitelský sbor

Mgr. Stanislav Novák ředitel školy; metodik – koordinátor ICT
Mgr. Lucie Racková zástupkyně ředitele, koordinátorka ŠVP
Mgr. Petra Trégnerová 1.A
Mgr. Olga Černá Šamšová 1.B, výchovná poradkyně
Mgr. Jana Krugová 2.A
Mgr.Věra Zajptová 2.B
Mgr. Hana Oberreiterová 3.A
Mgr. Romana Burešová 3.B
Mgr. Jaroslava Vávrová 4.A
Mgr. Iva Dragounová 4.B
Barbora Kočišová 5.ročník
Mgr. Michal Jenč 6.ročník
Mgr. Lenka Vašašová 7.ročník
Mgr. Marie Prošková 8.ročník, školní metodik prevence
Mgr. Iva Bělochová 9.ročník
Mgr. Jana Schánová koordinátorka EVVO
Mgr.Martina Pavlíková
Mgr. Petr Malý
Libuše Bolechová vychovatelka ŠD
Bc.Hana Kaňová vychovatelka ŠD
Dagmar Pokorná vychovatelka ŠD
Bc.Vlasta Triebová asistentka pedagoga
Jaroslava Libichová asistentka pedagoga