Učitelský sbor

Mgr. Stanislav Novák ředitel školy; metodik – koordinátor ICT
Mgr. Lucie Racková zástupkyně ředitele, koordinátorka ŠVP
Mgr. Jana Krugová 1.A
Mgr. Věra Zajptová 1.B
Mgr. Petra Trégnerová 2.A
Mgr.Olga Černá Šamšová 2.B, výchovná poradkyně
Mgr. Veronika Henychová 3.A
Mgr. Iva Dragounová 3.B
Mgr. Eva Soudská 4.A
Mgr. Romana Burešová 4.B
Mgr.Lenka Preisová 5.A
Barbora Kočišová 5.B
Mgr. Iva Bělochová 6.ročník
Mgr. Michal Jenč 7.ročník
Mgr. Lenka Vašašová 8.ročník
Mgr. Marie Prošková 9.ročník, školní metodik prevence
Mgr.Jaroslava Vávrová
Mgr. Jana Schánová koordinátorka EVVO
Mgr.Martina Pavlíková
Mgr. Petr Malý
Libuše Bolechová vychovatelka ŠD
Bc.Hana Kaňová vychovatelka ŠD
Dagmar Pokorná vychovatelka ŠD
Bc.Vlasta Triebová asistentka pedagoga
Petra Nováková asistentka pedagoga