Zájmové útvary

Kroužky:

V případě dostatečného zájmu ze strany žáků budou na škole fungovat od
října 2018 do května 2019 
tyto kroužky:

 

Keramický k. – pro pokročilé L. Bolechová Úterý 15.30 – 16.30
1x za 14 dní
Mladý redaktor L. Racková Středa 13.30 – 14.30
Anglický klub pro II. st. L. Mladá Středa 14.00 – 15.00
Technické konstrukce a počítače S. Novák Úterý 14.00 – 15.00
Florbal M. Jenč Středa 15.00 – 16.00
Hodina pohybu navíc M.Jenč Středa 14.00 – 15.00
V.Zajptová Pátek 13.30 – 14.30
Technický kroužek P. Malý Středa 15.30 – 17.00
Míčové hry L.Preissová Pondělí 13.30 – 14.30 (pro 4.-6.r.)
Anglický jazyk pro 1.ročník I.Dragounová
1. skupina Út 12.45 – 13.15

2. skupina Út 13.15 – 13.45

Basketbal J. Štembera Pondělí a pátek
 14.35 – 15.50

Školní knihovna:

I. stupeň: Mgr. Romana Burešová pondělí 9.25 – 9.45
II. stupeň: Mgr. Iva Bělochová pondělí 9.25 – 9.45