Zájmové útvary

Kroužky:

V případě dostatečného zájmu ze strany žáků budou na škole fungovat od
října 2017 do května 2018 
tyto kroužky:

 

Keramický k. – pro začátečníky H. Oberreiterová Úterý 13.15 – 14.125,
1x za 14 dní
Keramický k. – pro pokročilé L. Bolechová Úterý 15.30 – 16.30
1x za 14 dní
Mladý redaktor L. Racková Středa 13.30 – 14.30
Anglický klub pro II. st. L. Mladá Středa 14.00 – 15.00
Technické konstrukce a počítače S. Novák, M. Jenč Středa 14.45 – 16.00
Florbal M. Jenč Středa 14.45 – 15.45
Technický kroužek P. Malý Středa 15.30 – 17.00
Basketbal J. Štembera Pondělí 13.30 – 14.55
Pátek 14.35 – 15.50
Včelařský kroužek E. Křivohlavá Po vzájemné dohodě
(schůzky v klubovně ve zdravotním středisku v Třebenicích)

Školní knihovna:

I. stupeň: Mgr. Romana Burešová pondělí 9.25 – 9.45
II. stupeň: Mgr. Iva Bělochová středa 9.25 – 9.45