5.B

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ M ČJ VV
Koč Pav Koč Koč Koč
Út ČJ M TV AJ ČJ HV
Koč Koč Mal Koč Koč Váv
St ČJ M AJ Vl VV
Koč Koč Koč Pav Pre
Čt M ČJ TV VV
Koč Koč Mal Pav Pre
M Vl Inf AJ ČJ
Koč Pav Mal Koč Koč