Plán akcí na školní rok 2018/19

PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE PRO ROK 2018/2019:
Září Košťálovský běh, Poznáváme Třebenicko
Říjen Drakiáda – na hřišti Slavoje TJ Třebenice
  Den zdraví
Listopad Vánoční dílny
  Adventní  jarmark – na Paříkově náměstí
Prosinec Mikulášská nadílka
  Nadílka pro lesní zvířátka (1. a 2. ročník)
  Vánoční besídky ve třídách
Leden Soutěž ve šplhu na tyči
Tříkrálová sbírka
Únor Soutěž dětských recitátorů
Duben Velikonoční dílny
  Velikonoční jarmark – na Paříkově náměstí
  Den dopravní výchovy
Plavecký výcvik 3. a 4.ročníku – bazén Lovosice (duben – červen 2019)
Květen Český den proti rakovině
Červen Školní akademie
  Sportovní den
  Školní výlety jednotlivých tříd
Sběr ve městě