Plán akcí na školní rok 2016/17

PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE PRO ROK 2016/2017:
Září Košťálovský běh, Poznáváme Třebenicko  
Říjen Drakiáda – na hřišti Slavoje TJ Třebenice
  Den zdraví
Listopad Vánoční dílny
  Adventní  jarmark – na Paříkově náměstí
Prosinec Mikulášská nadílka
  Nadílka pro lesní zvířátka (1. a 2. ročník)
  Vánoční besídky ve třídách
Leden Soutěž ve šplhu na tyči

Tříkrálová sbírka

Únor Soutěž dětských recitátorů

Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku (únor -duben 2017)

Duben Velikonoční dílny
  Velikonoční jarmark – na Paříkově náměstí
Den Země
  Den dopravní výchovy
Květen 9. květen – Den Evropy

Český den proti rakovině

Červen Školní akademie
  Sportovní den
  Školní výlety jednotlivých tříd
Sběr ve městě