Seznam pomůcek pro 1. třídu

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, níže naleznete seznam pomůcek pro 1. třídu, který sestavily budoucí paní třídní učitelky. Další pomůcky děti dostanou 1. září jednak od školy v balíčku pro prvňáčky a potom také v tradičním uvítacím balíčku od zřizovatele.

Číst

Informace k závěru školního roku

Vážení rodiče, na úvod si dovolím poděkovat vám za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím obtížného období distančního vzdělávání. Spolu se všemi učiteli si uvědomuji, že pro vás jistě bylo velmi obtížné plnit všechny své povinnosti a zároveň zajistit, že se vaše děti budou aktivně účastnit distanční výuky. Tím spíše...

Číst

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Vážení rodiče, v souvislosti s přerušením provozu mateřské školy upravujeme výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro jednotlivé měsíce do koce školního roku: K vyúčtování provedených plateb a k vracení případných přeplatků přistoupíme po ukončení školního roku. Zároveň uvádíme informaci o stanovení výše úplaty pro příští školní rok: Stanislav...

Číst

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD

Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením školy a s přerušením činnosti školní družiny upravujeme výši úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD pro měsíce květen a červen 2020: K vyúčtování provedených plateb a k vracení přeplatků přistoupíme v průběhu července 2020. Zároveň uvádíme informaci o stanovení výše úplaty pro příští školní...

Číst

Třídnické hodiny a konzultace pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 2020 bude od pondělí 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny...

Číst

Obnovení provozu ŠJ pro ostatní strávníky

Vážení strávníci,   Rada města Třebenice dne 18. 5. 2020 schválila obnovení provozu školní jídelny od 25. 5. 2020 usnesením č. 8/4/2020 za předpokladu dodržování stanovených hygienických zásad v souladu s materiály vydanými MŠMT.   Abychom mohli dodržet stanovené podmínky, obnovíme výdej obědů pro ostatní strávníky ŠJ od pondělí 1....

Číst