Program primární prevence v 5.A

Ve čtvrtek 10. října 2019 se v 5. A konal Program primární prevence s názvem Všeho jenom s (M)írou, který byl veden zkušenými lektory z Centra primární prevence z Ústí nad Labem. Program je určen žákům 5. – 7. tříd a je rozdělen do 4 tematických bloků. V prvním bloku nazvaném Člověk – tvor závislý se žáci zapojili do diskuze…

Číst

Recyklace hrou

V úterý 24. září 2019 navštívili naši školu lektoři projektu Recyklohraní s programem Recyklace hrou. Žáci naší školy se tak hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí. Současně také pochopili, jak je důležité odevzdávat baterie a vysloužilé elektrospotřebiče  na sběrná místa a nevyhazovat je do směsného odpadu. Zjistili,…

Číst

V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu, a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy mají využití například ve…

Číst

Exkurze 8. a 9.ročníku

Exkurze – Doba genová Dne 17. 9. se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy exkurze v nové budově Národního muzea v Praze výstavy pod názvem – Doba genová.  Lektorovaný program měl za cíl přiblížit na první pohled nepřístupný svět genetického výzkumu. V úvodní části se žáci díky názorným exponátům a srozumitelnému výkladu průvodce dozvěděli základní…

Číst