Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole ve dnech 7. – 16.května 2020.

Zákonný zástupce k zápisu doloží:

  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. kopii rodného listu dítěte
  3. čestné prohlášení o pravidelném očkování dítěte
  4. kopii očkovacího průkazu dítěte

Toto vše, prosím, vytištěné a podepsané zákonným zástupcem zašlete na adresu mateřské školy:  Mateřská škola , Bezručova 499, Třebenice, 411 13 ( k rukám ved.uč. Veroniky Fraňousové)

Pokud by někdo měl problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, prosím obraťte se na mne osobně na tel: 773000262 a sjednáme si schůzku na určitý den a hodinu.

 

Mgr. Veronika Fraňousová

vedoucí učitelka MŠ Třebenice