Mgr. Stanislav Novák ředitel školy; metodik – koordinátor ICT
Mgr. Lucie Racková zástupkyně ředitele, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Soudská 1.A
Mgr. Petra Trégnerová 1.B
Mgr. Jana Krugová 2.A
Mgr. Věra Zajptová 2.B
Mgr. Radka Vosická 3.A, výchovná poradkyně
Mgr. Eliška Žaloudková 3.B
Mgr. Veronika Henychová 4.A
Mgr. Iva Dragounová 4.B
Mgr. Lenka Preisová 5.A
Mgr. Romana Burešová 5.B
Mgr. Lenka Zahrádková 6.A
Mgr. Marie Prošková 6.B, školní metodik prevence
Mgr. Iva Bělochová 7.ročník
Mgr. Michal Jenč 8.ročník
Mgr. Jana Schánová 9.ročník,  koordinátorka EVVO
Mgr.Martina Pavlíková  
Mgr. Petr Malý  
Lucie Círková, DiS.  
PaedDr.Martina Patrovská  
Libuše Bolechová vychovatelka ŠD
Bc.Hana Kaňová vychovatelka ŠD
Dagmar Pokorná vychovatelka ŠD
Petra Týlová asistentka pedagoga
Petra Nováková, DiS. asistentka pedagoga