Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 2020 bude od pondělí 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

Při pobytu ve škole budou žáci dodržovat stanovené hygienické zásady v souladu s aktuálním zněním materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Zejména: 

  • Žáci s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, …) nesmí do školy vstoupit.
  • Při prvním vstupu do školy předloží žáci určenému pedagogickému pracovníkovi vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (určená učebna, soc. zařízení, šatny).
  • Při každém vstupu do učebny si žáci umyjí ruce a použijí připravenou desinfekci na ruce.
  • Žáci budou vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky.
  • Žáci budou mít rouškou zakrytá ústa a nos ve společných prostorách školy a při bližším kontaktu se spolužáky nebo pedagogy v učebně.

Pro žáky jednotlivých tříd  budou setkání s třídním učitelem organizována pravidelně jednou týdně od 8:00 do 10:00 v budově 2. stupně v učebně HV. (o konkrétních termínech informuje zpráva v Bakalářích) Při jednotlivých setkáních se budou řešit třídnické záležitosti a provádět organizační práce potřebné k ukončení školního roku. Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020.

Do konce školního roku budou vyučující pro žáky 2. stupně realizovat vzdělávání na dálku. Individuální nebo skupinové konzultace navazující na vzdělávání na dálku mohou probíhat v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte předem příslušného vyučujícího a domluvte se na podrobnostech.

Konzultační hodiny vyučujících naleznete v tabulce níže:


Děkuji za spolupráci

Stanislav Novák

Poslední příspěvky