Časopis Řízení školy je určen zejména ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství.

rsAktuální číslo časopisu obsahuje článek, který je určen současně rodičům dospívajících dětí. Se svolením redakce časopisu jsme tento článek umístili na stránky školy:

SCHMIDOVÁ, Kateřina. Sexualita a partnerství u dětí a dospívajících. Školní poradenství v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 2017(1), 25-26. ISSN 2336-3436.

Poslední příspěvky