Upozorňujeme všechny strávníky školní jídelny, že v pátek 10. října začnou práce spojené s rekonstrukcí budov školní jídelny a mateřské školy. První etapa se zaměří právě na budovu školní jídelny. Nejprve dojde k výměně starých oken za plastová ve zděné části budovy školní jídelny. Od 13. října pak budou pro účely dalších prací pracovníci stavební firmy kolem budovy školní jídelny stavět lešení.

rekonstrikceV této souvislosti žádáme všechny strávníky,  aby zvýšeně dbali na bezpečnost svou i všech ostatních a aby se v budově a v její blízkosti zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme za pochopení

Poslední příspěvky