V pátek 29. 11. 2019 proběhly vánoční dílny, na kterých děti jako obvykle připravovaly společně s třídními učitelkami a zástupci rodičů výrobky, které se prodávaly na sobotním Vánočním jarmarku. Získané finanční prostředky slouží k nákupu odměn pro děti na školních akcích.

Touto cestou bychom rády poděkovaly paní Vokálkové, tetě Anety Kotrbové, paní Koubové, Košťálové, Millerové a Vávrové.

Poslední příspěvky