13.1. – Návštěva 1.třídy ZŠ – Včelky

14.1. – Návštěva 1.třídy ZŠ – Ježci

18.1. – Třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí

21. – 22.1. zápis dětí do 1.třídy ZŠ

25.1. Sváťovo dividlo v MŠ (35,-/dítě)

 

Poslední příspěvky