1.- 6. 5. Školka v přírodě

 5. 5.   předplavecký výcvik

 9. 5.  fotografování dětí v MŠ

              3., 4. třída, v 9,00 hodin

10. 5.   slavíme Den maminek v MŠ

 12. 5.  předplavecký výcvik

16. 5.  fotografování dětí v MŠ

              1., 2. třída, v 9,00 hodin

19. 5.   předplavecký výcvik

 26. 5.    předplavecký výcvik

 27.5.   Včelky – počítače v ZŠ

 30.5.   Včelky, Ježci –„ Cesta do světa knih“

Poslední příspěvky