OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ / Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка  MŠ Třebenice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу...

Číst

Otevření sportovního hřiště pro veřejnost

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci, na základě unesení Rady města Třebenice z 9. 5. 2022 byl schválen nový provozní řád sportovního hřiště za budovou 2. stupně ZŠ. Sportovní hřiště je tímto bezplatně zpřístupněno zájemcům z řad sportující veřejnosti v době stanovené provozním řádem. Rezervování termínu hřiště probíhá následujícím způsobem:...

Číst

Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022/2023 (Інформація щодо зарахування до початкової школи на 2022/2023 навчальний рік)

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24. 2. 2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Zápis se týká dětí narozených od...

Číst

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče předškolních dětí, zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční tradičním způsobem v následujících termínech: čtvrtek 7. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 pátek 8. dubna 2022 od 14:00 do 16:00 Podrobnější informace jsme již dříve zveřejnili v informačním letáku. Od úterý 15....

Číst