Od října školního roku 2019/2020 začal na naší škole Badatelský klub. Do klubu dochází žáci 2. – 4. ročníku. Scházíme se každou středu a řešíme badatelské úkoly. Bádání je pro děti zábavou.

Poslední příspěvky