Naši školu navštívili nevidomí manželé Krajíčkovi a Kateřina Vosyková s jejich vodícími psy.  Žáci 5.A a 5.B se od nich dozvěděli  o úskalích nevidomého člověka a byli seznámeni s tím, co vše musí zvládnout vodící pes. Naučili se, jak se správně k zrakově postiženému člověku chovat, jak mu nabídnout pomoc. Na závěr besedy si žáci pohladili psy a předali jim připravené dobroty. 

Poslední příspěvky