Děkuji všem, kteří se zúčastnili v sobotu brigády na zahradě mateřské školy.

Jmenovitě – Lence Trnkové, Míše Dvořákové, Evě Kaizlerové, Olze Černé – Šamšové,  Milanu Vosickému, Vlastičce Triebové,  Klárce a Rendovi Pospíšilovým, Zdeňce Liscové,

paním učitelkám Haně Nietschové, Haně Žalovičové, Verče Richterové, Míše Pokorné, Verče Klabanové a jejímu bratrovi,  Svatě Hořejšové, Andree Horové, panu školníkovi Davidu Studničkovi a jeho bratrovi a Haně Husákové za skvělou fotodokumentaci….

Myslím, že jsme udělali kus práce…:)

Ver Fraňousová

brigada skolkove zahrady 2015

 

Poslední příspěvky