Jak bude probíhat začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,  Ministerstva zdravotnictví a školství společně připravila řadu doporučení a nařízení, která mají zabránit uzavírání škol. Týkají se především hygienických a protiepidemických opatření (testování, nošení roušek, omezení vstupu třetích osob do školy apod.). Pravidla byla zapracována do manuálu, kterým by se měly školy od září řídit. Zákaz...

Číst