V pátek 25. 5. 2018 jsme jako zástupkyně naší třídy (8. ročníku) vyrazily do Prahy na závěrečnou konferenci k projektu „Mládež pro udržitelný život“. Autobusem jsme jely v 9.35 do Lovosic, kde jsme sedly na vlak a pokračovaly do Prahy. V Praze jsme zamířily nejprve do Informačního centra OSN do Železné ulice. Sešlo se zde celkem 8 škol z deseti zapojených do projektu. V centru nás čekalo uvítání, občerstvení a přednáška ředitele centra pana Michala Broži o OSN.

Poté jsme se všichni hromadně přesunuli na Staroměstské náměstí do Skautského institutu (hned vedle orloje). Tam nás rozdělili do několika skupinek, ve kterých jsme se seznamovali a plnili úkoly. Mimo jiné jsme hledali pilíře udržitelného života nebo navrhovali projekt – jak využít plochu fiktivního náměstí.

Po dokončení všech úkolů jsme se metrem hromadně přemístili na vysokoškolskou kolej Volha na Chodov. Ubytovali jsme se a dobře najedli. Večer jsme měli volný program. Naše skupinka ho částečně strávila v nákupním centru Chodov.

Další den jsme se hned po snídani vydali do kulturního centra Zahrada na Chodově. Tady všechny zúčastněné školy prezentovaly své projekty. Také jsme si navzájem předávali zkušenosti. Pořadí prezentací se losovalo, nás vylosovali jako poslední. Ale nevadilo. Většina projektů se týkala osázení veřejného prostoru. Náš projekt byl originální – fitness stroje neměl nikdo. Moc se nám líbil také projekt školy z Povrlů, její žáci opravili a pomalovali autobusovou zastávku na sídlišti před školou.

Pak už nás čekal jen závěrečný proslov, nabídka další účasti v projektu (jen pro 12 škol v ČR) a cesta domů.

Verča a Ička, 8. ročník

P1250714 P1250767

Poslední příspěvky