Žáci 9. třídy měli to štěstí, že se v rámci programu „Hanin kufřík“ setkali s pamětnicí holocaustu paní Doris, která strávila jako mladá dívka téměř čtyři roky v Terezíně.

Tato vitální žena na ně velmi zapůsobila, a proto se rozhodli, že jí napíší dopis a pošlou společnou fotografii.

1234

Poslední příspěvky