Na začátku tohoto školního roku se naše škola připojila jako partner do projektu „Dotkněte se inspirace,“ jehož cílem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních ICT technologií ve výuce. Projekt bude trvat do července 2015 a je rozdělen do tří etap.  logopPrvní etapu absolvovali učitelé v průběhu listopadu a prosince minulého roku, kdy se účastnili úvodního prezenčního semináře organizovaného v počítačové učebně. Dále si vyzkoušeli moderní formu vzdělávání, tzv. webinář, kdy spolu s pedagogy ostatních 35 partnerských škol díky díky připojení k internetu sledovali interaktivní přednášku na téma „Moderní způsoby vzdělávání a zdroje na internetu.“

V současnosti probíhá druhá etapa projektu, v níž učitelé absolvují další dva webináře a jedno prezenční setkání zaměřené na práci s moderními dotykovými zařízeními a jejich využití ve výuce. Z prostředků projektu pro tyto účely nakoupíme 17 dotykových zařízení, která budou učitelé při vyučování využívat.tabletTřetí etapa projektu je plánována na jarní měsíce a bude sestávat ze tří prezenčních seminářů zaměřených na konkrétní metody a postupy využívání dotykových zařízení v jednotlivých předmětech.

Poslední příspěvky