Nakrm si svou žížalu – Vermikompostér

Na hodině přírodopisu nám paní učitelka zadala laboratorní práci o výzkumu půdy. Každý žák si z domova přinesl trochu hlíny a ve škole jsme ji pak všichni zkoumali. Zkoumali jsme složení, Ph, kyselost a výskyt vápna v půdě. Protože se nám laboratorní práce líbila, zajistili jsme výrobu vermikompostéru, do kterého se umístí žížaly a nasype se bioodpad.  To nám pomůže vytvořit výživnou půdu – humus, který je nejlepší výživou pro rostliny.

Co budeme potřebovat: 3 střední kbelíky, polymerové lepidlo, nýty nebo šroubky, netkaná textilie, vrtačka, řezák, nýtovačka a nůžky.

Postup
1. Do dvou vík vyřízneme otvor cca 7 cm od okraje.

2. Vyříznutá víka umístěte na dna kyblíku a připevněte je.

3. Nejprve si do víka a dna přivrtáme díry na nýty nebo šrouby.

4. Víka nejprve přilepíme a přinýtujte.

5. Dna kyblíků provrtáme skrz na skrz.

6. Na kyblík, kam přijde bioodpad, ustřihneme netkanou textilii.

7. Nasypte pár žížal a přisypte bioodpad.

pizap.com14881806425221

text: Bára Hubková Foto: David Bílý

Výroba mýdla

O hodinu chemie jsme se my, deváťáci, dohodli s paní učitelkou Schánovou, že budeme vyrábět mýdlo. Jeho výroba se nám zprvu zdála těžká, ale opak byl pravdou. Na výrobu si z domova každý přinesl půl kilogramu sádla, půl litru oleje, pár formiček, potravinářské barvivo a vonnou esenci, díky které mýdlo dostane vůni. Paní učitelka nám potom ještě připravila hydroxid sodný a destilovanou vodu. Nejprve jsme si do kádinky nalili hydroxid sodný a chladili ho na 30 stupňů. Mezitím, co se nám to chladilo jsme rozpustili sádlo a přidali do něj olej. To jsme pak dali taky zchladit. Když jsme měli obě tekutiny zchlazené, smíchali jsme je dohromady a pak je pět minut mixovali. Vzniklou kaši jsme pak obarvili a ovonili. Směs jsme nechali 24 hodin pod dekou a pak vzniklá mýdla vyndali z formiček a nechali měsíc zrát. Mýdlo se nám povedlo a všichni měli skvělý pocit z dobře odvedené práce.

pizap.com14879475746111

Text: Bára Hubková, foto: Tomáš Futera

Sběr hliníku

Základní škola Třebenice vyhlašuje soutěž o sběru hliníku. Předem zvážený nasbíraný hliník můžete přinášet k panu školníkovi.
Co se počítá jako hliník?                                                                                                                                   Nejlehčí způsob jak to zjistit je zkusit danou věc magnetem, pokud magnetická není jste na dobré cestě, jelikož hliník magnetický není. Jsou to například plechovky od nápojů, alobal, konzervy, čistá víčka od jogurtů, grilovací tácky či prázdná nádobka od antiperspirantu.

pizap.com14869109664811

Text: Tomáš Futera

Projekt palmový olej

V tomto čtvrtletí se zabýváme palmovým olejem. Někteří žáci 2. stupně viděli dokument Zelená poušť. Tento film nás informoval o skutečnosti palmových plantáží v Indonésii. Dozvěděli jsme se o pravdě způsobu výroby oleje. Kvůli plantážích umírají zvířata (orangutani), kácejí se lesy a znečišťuje se voda. Obyvatelům zabavují majetek, pole a nemají práci. Lidé v okolí Indonésie mají ze znečišťování vody kožní nemoce. Ubývají ryby, lidé nemají co jíst. Do naší školy děti přinesly výrobky, které obsahují a neobsahují palmový olej. Výrobky s palmovým olejem převažují a jsou to : margot, oreo, brambůrky Lays, Croissant 7 days, čokoláda Merci. Výrobky bez palmového oleje : 81% čokoláda Ederbitter, paštika Hamé májka. Palmový olej má na naše zdraví špatný vliv, zvyšuje cholesterol a ucpává cévy. Továrny vypouští škodliviny do ovzduší.

Snažte se nekupovat výrobky s palmovým olejem. Zachráníte tím Indonésii, tropické pralesy, zvířata a půdu pro farmáře.

       15292767_1171048366281887_2029212672_o

Text: Eva Cyteráková, Antonie Hejlová, Naty Brůnová

Titul Ekoškola

Dne 18.5. jsme jakožto Ekotým obhájili a tím pádem získali titul Ekoškola. Tentokrát jsme obhajovali již po třetí, a proto jsme titul obhájili na 4 roky. Získali jsme 479 z 405 požadovaných bodů. Minimální počet jsme překonali o 18% a to je 74 bodů. Jakožto obhájci titulu jedeme dne 15.6.2016 na slavnostní předávání titulu Ekoškola.

A co je vlastně Ekoškola?

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroků, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

TomPozvanka

Text: Tomáš Futera, Editace: David Reindl

Den činu

Dne 3. 6. 2016 se bude konat Den činu v rámci projektu Litter less. Ve kterém je zapotřebí zmenšit množství vyprodukovaného papíru ve škole. Žáci se rozdělí do různých dílen, ve kterých si rozdělí svou práci, budou například vyrábět šperky z papíru. Na závěr projektového dne bude mít každá skupina svého modela na kterém předvede svou celodenní práci.

main_top_title

Text : David Reindl

Návštěva ve sběrném dvoře

Dne 21.4.2016 náš Ekotým odnášel kovy, které jsme shromažďovali po celý školní rok. Nashromáždili jsme cca 8kg kovů. Při odnášení jim svítilo sluníčko. Paní učitelka měla velikou radost z toho, že jsme toho vytřídili tolik. Sběrný dvůr slouží k likvidaci kovů, nebezpečných odpadů a odpadů na, které tu nemáme kontejnery. V příštím roce budeme v třídění pokračovat.

sberny dvurText: Vojtěch Peták Foto: David Reindl

Návštěva botanické zahrady

Dne 20.4.2016 žáci 7. ročníku a Ekotým vyrazili do botanické zahrady v Teplicích. Tato akce se uskutečnila jako školní exkurze. Žáci si zde mohli prohlédnout různé druhy rostlin a dozvědět se zde mnoho informací. Kromě rostlin zde mohli vidět i nějaké živočichy např. Trnuchy, želvy atd. Cena vstupného je 50,- za dospělého a za dítě do 14 let 25,-

BotanickaText: Tomáš Futera Foto: David Reindl

Setkání Ekoškol v Třebenicích

Dne 8. 4. 2016 se setkaly  v Třebenicích dva ekotýmy ZŠ Třebenice a ZŠ Na Valech. Účelem setkání bylo seznámení se členy ekotýmu, vyměnit si zkušenosti a nápady. Kromě teoretických zkušeností a znalostí došlo i na praktické výroby. Vyráběli jsme prací gel, balzám na rty. Upekli jsme si šneky z listového těsta a pochutnali si na nich. Dále jsme se odreagovali výrobou bublin z bublifuku. Na závěr jsme zhlédli chemické pokusy- sopky a výrobu sloní pasty. Dnešní den se všem velmi líbil a návštěvníci odcházeli se svými výrobky a nadšeni. Doufáme, že se někdy znovu setkáme. Setkaniekoskol

Text: David Reindl, paní učitelka Schánová , Veronika Racková, Eva Foto: David Reindl

Setkání Ekoškol v Litoměřicích

Dne 26.2.2016 se setkaly ve středisku enviromentální výchovy Sever dva Ekotýmy Třebenic a Základní školy Na Valech. Účelem setkání bylo seznámit se, předat si zkušenosti a vytvořit eko výrobky, které budou šetřit životní prostředí.

Litomerice

Text: David Reindl, Foto: David Reindl

Divadla z kartonu – video :

Divadla z kartonu

Žáci 8. ročníku ve výtvarné výchově v rámci projektu Litter Less vytvářeli divadelní scénu, postavy a kulisy z použitého kartonu. Ve skupinách potom pracovali na scénářích autorských pohádek, které nakonec pro své spolužáky sehráli. Na vytvořená divadla byla vytvořena videa na která se můžete brzy těšit.

divadlo-8.trida

Text : Tomáš Futera, Foto : David Reindl

Přehledová mapa sběrných nádob v Třebenicích

Děvčata 8. ročníku vyráběla přehledovou mapu sběrných nádob v Třebenicích, která může pomoci veřejnosti při hledání sběrných nádob. Najdete zde nádoby na papír, sklo, kovy, baterie, bioodpad.

12540290_972672049482571_26320904_n

Vyfotil : David Reindl Text : Tomáš Futera, David Reindl

Využití starého novinového papíru

Děvčata 7.ročníku v rámci snižování množství papíru, zpracovávala novinový papír na papírové věnce. Nejprve dívky vytvořily ruličky, které pak splétaly do věnce. (projekt Litter Less)

recyklace papiru

received_925473714206983

Text: Paní učitelka Schánová Foto: 7. třída

Projekt Litter Less

Zapojili jsme se do projektu Litter Less. V rámci projektu se budeme snažit o snižování množství odpadu, který produkuje naše škola.

main_top_title

Využití starých časopisů

Žáci 8. ročníku vytvářeli papírové vánoční stromečky. Nejdříve si žáci vybrali časopis a poté ho začali ohébat až se z něho stal stromeček. Jelikož jsme Ekoškola snažíme se co nejvíce využít odpad z domova, proto vytváříme tyto nádherné výrobky.

12333885_927172947336098_755730976_o

Text a foto: Tomáš Futera

Využití starých PET lahví

Žáci 8. ročníku v rámci projektu Litter Less vyráběli z PET lahví nejrůznější výrobky například : baráčky, postavičky, rybičky a pohárky. Vzniklé výrobky se použijí na výzdobu prostor naší školy.Petlahve

Text a foto : Tomáš Futera

Světový den Ekoškol

Dne 6.11.2015 navštívil náš Ekotým Základní školu Měcholupy v rámci projektového dne. Z této návštěvy jsme si přivezli hodně nápadů, které budeme postupně realizovat. Prozatím jsme vytvořili skříň na třídění odpadů. V které se nachází koše na : papír, plast, zbytky svačin, PET lahve, hliník, baterie, bioodpad. Dále jsme si zkusili upéct rychlou svačinku z listového těsta. Na závěr projektového dne jsme vytvořili plakáty na téma – Voda nás spojuje. Ke konci dne jsme se dohodli na příští návštěvě, která proběhne na jaře na naší škole.

skrin

pizap.com14474212360301

Foto: paní Neprašová Text: David Reindl Koláž: Tomáš Futera

Výsledky měření vody

1 min. 1 hod. 24 hod. 1 týden
Počet kapek 138 8 280 198 700 1 391 040
Objem 0,4278 dm3 25,668 dm3 616,032 dm3 4311,224 dm3
Cena 0,04 Kč 2,20 Kč 52 Kč 367 Kč

 Žáci 8. Ročníku zjišťovali objem vody z kapajícího kohoutku. Každá skupina nastavila kohoutek tak, aby kapaly různou rychlostí. Nakonec spočítali, kolik by stál školu jeden kapající kohoutek. Žáci Ekotýmu každý den kontrolují stav všech kohoutků. Pokud je něco v nepořádku nahlásí to panu školníkovi a ten následně poškození opraví.

Text: David Reindl, Přepis: Tomáš Futera

Měření vody

My, žáci 8. třidy jsme v pátek 16. 10. 2015 měřili ve škole spotřebu vody a hledali případné rezervy. Nejdřív jsme zjištovali cenu prokapané vody tak, že jsme vzali odměrný válec a nechali do něho po jedné kapce kapat 1 minutu, výpočty budeme ještě zpracovávat. Při prohlídce školy jsme zjistili, že naštěstí ani jeden kohoutek nekapal díky výborné práci pana školníka.

text a foto: Tomáš Futera, přepis: Kryštof Kosáček

voda

Ekoškola v novém školním roce

Také v novém školním roce začíná pracovat pod vedením paní učitelky Jany Schánové náš Ekotým – opět v obměněném složení.

Bambule

Žáci 9. a 8. třidy vyráběli bambule ze starých triček. Někteří střihali, druzí namotávali na předem připraven šablonu. Poté vznikly tyto krásné bambule:

text: David Reindl, foto: Tomáš Futera, David Reindl, přepis: Kryštof Kosáček

bambule

bambule