bakwww

Vážení rodiče,

jak jistě víte, zavedli jsme pro vás i vaše děti v letošním školním roce novinku – elektronickou žákovskou knížku. Věříme, že její využívání zlepší komunikaci mezi školou a vámi – rodiči našich žáků, že budete mít včas jasné a úplné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí.

Do prostředí elektronické žákovské knížky se dostanete jednoduše prostřednictvím odkazu v pravé části webových stránek školy nebo přímo zadáním zabezpečené adresy: https://zstrebenice.cz/bakaweb. Pro rodiče každého žáka je vytvořen unikátní účet – zabezpečený přihlašovacím jménem a heslem, které obdržíte od třídních učitelů na plánované třídní schůzce v úterý 23. září. Pokud se třídní schůzky nemůžete z jakýchkoli důvodů účastnit, můžete si přístupové údaje vyzvednout po předchozí domluvě s třídním učitelem.

bakalElektronická žákovská knížka nabízí několik nástrojů, které bychom rádi postupně začali využívat.

Prvním z nich je přehled průběžné klasifikace žáků. Jistě jste si všimli, že z papírových žákovských knížek vymizely stránky věnované prospěchu. Všechna hodnocení vašich dětí totiž od letošního školního roku najdete v přehledné formě právě v elektronické žákovské knížce. Kromě zápisu hodnoty přiřazuje vyučující každé známce její váhu na stupnici 1 až 5, ze všech obdržených známek v daném předmětu se žákům počítá vážený průměr a vy i vaše děti tak můžete prospěch v jednotlivých předmětech průběžně sledovat.

Dalším nástrojem jsou vzkazy rodičům, které mohou učitelé zasílat na účty jednotlivých žáků a informovat vás tak o úspěších, ale i prohřešcích a ostatních aspektech vzdělávání vašich dětí. Odesílání zpráv je možné i v opačném směru, každý rodič tedy může prostřednictvím elektronické žákovské knížky odeslat zprávu vybranému učiteli. Elektronická žákovská knížka vám umožňuje komunikovat s učiteli spolehlivou a bezpečnou cestou, omlouvání nepřítomnosti ovšem stále vyžadujeme opatřené vašim vlastnoručním podpisem v papírové žákovské knížce.

Elektronická žákovská knížka dále nabízí prostor tzv. nástěnky. Nástěnka školy slouží pro umisťování informací týkajících se všech žáků školy (projektové dny, školní akce, apod.) Nástěnka třídy slouží především třídním učitelům k informování o záležitostech jejich třídy, zároveň ostatní vyučující mohou jejím prostřednictvím například zadávat domácí úkoly.

Díky elektronické žákovské knížce budete mít všechny potřebné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí kdykoliv pohodlně přístupné na internetu. Nemáte-li možnost z jakýchkoli důvodů elektronickou žákovskou knížku využívat doma nebo budete mít potíže s jejím ovládáním, můžete si potřebné informace zjistit přímo u nás ve škole. Od října dvakrát týdně zpřístupníme v odpoledních hodinách počítačovou učebnu v prvním patře budovy Paříkovo náměstí 139 (školní družina), a to v těchto termínech:

středa: 13:45 – 14:45

pátek: 13:45 – 14: 45

Jako každá novinka i elektronická žákovská během září běží a poběží v pilotním režimu. V jeho průběhu budeme vděčni za informace o případných problémech a nesrovnalostech. Ty posílejte přímo jejím prostřednictvím na jméno Stanislav Novák nebo e-mailem na adresu reditel(at)zstrebenice.cz – do předmětu zprávy napište ŽK.

Věřím, že se nám podaří postupně začlenit elektronickou žákovskou knížku do činnosti školy a že se stane přirozenou součástí jejího fungování ke spokojenosti všech uživatelů.

  Mgr. Stanislav Novák – ředitel školy

Poslední příspěvky