Vážení strávníci školní jídelny,

v těchto dnech přecházíme ve školní jídelně na nový systém výdeje obědů propojený s elektronickou evidencí strávníků. Každý strávník (mimo dětí v mateřské škole) obdrží od vedoucí školní jídelny zalaminovanou kartičku strávníka obsahující na lícové straně identifikační údaje strávníka – jméno a číslo strávníka v elektronické evidenci, na rubové straně pak unikátní čárový kód.

kodOběd ve školní jídelně bude strávníkovi vydán po přiložení kartičky rubovou stranou ke snímači umístěnému na výdejním pultu. Po přečtení čárového kódu se na obrazovce objeví identifikace strávníka a informace o tom, zda má na daný den zaplacený oběd.

V případě zapomenutí kartičky dojde strávník do kanceláře vedoucí školní jídelny, která mu vydá potvrzení o zaplacení obědu. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání kartičky žákem základní školy budou zákonní zástupci upozorněni třídním učitelem a požádáni o nápravu.

První kartička strávníka bude všem strávníkům vydána bezplatně. Pokud strávník kartičku ztratí, musí si nejpozději do 3 dnů od zjištění této skutečnosti zakoupit u vedoucí školní jídelny novou kartičku strávníka  – výdej duplikátu kartičky strávníka bude zpoplatněn částkou 10 Kč.

Další informace k novému systému poskytne p. Jana Jalamudisová – vedoucí školní jídelny.

Poslední příspěvky