nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 11/05/2015
00:00

Místo konání
ZŠ a MŠ Třebenice

kategorie ne kategorie


Česká školní inspekce v souladu s § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává a analyzuje informace o vzdělávání žáků, o činnosti škol zapsaných do školského rejstříku, a také sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy.

 V rámci této inspekční činnosti, byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bude provedeno ověření výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování. Toto výběrové řízení je zaměřeno na ověření dosažení očekávaných výstupů žáků 9. ročníků základních škol v oblasti společenskovědních a přírodovědných předmětů. Cílem testování je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.