Exkurze – Doba genová

Dne 17. 9. se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy exkurze v nové budově Národního muzea v Praze výstavy pod názvem – Doba genová.  Lektorovaný program měl za cíl přiblížit na první pohled nepřístupný svět genetického výzkumu. V úvodní části se žáci díky názorným exponátům a srozumitelnému výkladu průvodce dozvěděli základní informace o DNA, genetice a dědičnosti. V druhé části nahlédli do molekulárně genetické laboratoře a seznámili se s praktickým využitím genetiky při zoologickém bádání v Národním muzeu, ale i v každodenním životě nás všech. K lektorovanému programu byl k dispozici pracovní list, který s pomocí nástěnných tabulí vyplnili.

Poslední příspěvky