V sobotu 7. dubna 2018 se nám podařilo navázat na podzimní Třebenické férové dny a uskutečnit další akci, kterou prezentujeme svou účast v programu Světová škola. Tentokrát se jednalo o Fairtrade kavárničku na Paříkově náměstí před školou.

Sobotnímu odpoledni předcházely velké přípravy – výroba plakátů, nápojových lístků, „bublin“ pro fotografování, samolepek na kelímky se znakem Fairtrade, girlandy, výběr občerstvení k prodeji, pečení muffin ve školní kuchyňce, zajištění nádobí, stanu, lavic a stolů, příprava soutěží a omalovánek pro děti, roznášení letáků a plakátů po městě, zajištění výstavy „S Fairtrade můžeš změnit svět“ a propagačních materiálů z Ekumenické akademie v Praze, příprava odměn pro děti… Že je toho hodně? Naštěstí jsme si dokázali úkoly dobře rozdělit a vše si pečlivě naplánovat a připravit.

Něco jsme zvládli v hodinách informatiky, výtvarné výchovy nebo třeba výchovy ke zdraví, ale některým přípravám jsme museli věnovat i svůj volný čas.

Také bychom neměli zapomenout na ty, kdo nám pomáhali: děkujeme zejména paní starostce Martině Patrovské mimo jiné za to, že nám zajistila zázemí, paní Haně Husákové za fotodokumentaci a skupině trubačů Consonare z Farního sboru Českobratrské církve evangelické, která zahrála na náměstí před otevřením kavárničky a přilákala tak první návštěvníky. Děkujeme také všem zúčastněným, kteří přišli naše snažení podpořit.

 

A jak vidíme slunečné sobotní odpoledne před školou my, kteří jsme je chystali?

 

V sobotu 7. dubna jsme připravili na náměstí v Třebenicích Fairtrade kavárničku. Na prodej ve stánku jsme měli kávu, kakao a muffiny, které jsme upekli už v pátek ve školní kuchyňce. Každá ze tří skupin žáků naší třídy pekla jeden druh muffinů, buď meruňkové s čokoládou, banánové, nebo ořechové s jablky.

V sobotu dorazila skoro celá naše třída na pomoc. Ze začátku byl trochu zmatek a nestíhali jsme, po chvilce se ale situace uklidnila a všechno šlo v pohodě. Připravili jsme stánek a posezení, ozdobili jsme muffiny a uvařili kakao. Rozdělili jsme se na tři skupiny, jedna šla prodávat, druhá byla u puzzlí a třetí nakreslila dráhu a skákacího panáka, na kterých děti soutěžily a dostávaly za to odměny. Děti byly rády, že mohly získat ceny a ještě mohly kreslit křídami před školou.

Lidé se k nám jen hrnuli, usmívali se. Do naší kavárničky přišlo hodně lidí a dokonce se i někteří vraceli. Návštěvníci si povídali, nakupovali, smáli se, některé jsme i fotili s „bublinami“ na podporu FAIRTRADU. Kavárničku navštívili i němečtí hudebníci. Ještěže tam byla Alyssa, která byla ráda, že si mohla popovídat německy. Na náměstí byl v sobotu také stánek, kde paní starostka prodávala například čokoládu. Když lidé pomalu začali odcházet, spolu s kamarády jsme dojedli poslední muffiny.

Myslíme, že se vše vydařilo podle plánu, i počasí nám přálo. Moc jsme si to užili.

 

Za všechny zúčastněné: Káťa. Verča, Adam, Martina, Alyssa, Fanda, Terka, Ája 

https://www.adra.cz/opravdovysvet/novinky/id/ferove-trebenice


FT kavarna Trebenice 8 (1) IMG_0151

Poslední příspěvky