Mladá fronta DNES již několik let vydává přílohu se školními tably prvních tříd.

Ve společnosti škol okresu Litoměřice se v této příloze objeví i naši prvňáčci.

Fotografování prvňáčků pro Mladou frontu DNES v naší škole se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2015.

Poslední příspěvky