Také 7. A v rámci výtvarné výchovy využila možnost návštěvy galerie v budově městského úřadu Třebenice, kde si žáci prohlédli expozici obrazů a grafiky Dana Richtera. Jeho díla jsou nadčasová a velice krásná. Žáci přímo v galerii vyplnily předem připravený pracovní list, díky kterému se jejich návštěva stala nejen zajímavou, ale i naučnou.

Poslední příspěvky