Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24. 2. 2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. /

Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 1. 6. 2022 по 15. 7. 2022 . Запис стосується дітей, які народились з 1. 9. 2015 по 31. 8. 2016.

Do základní školy odevzdejte / до початкової школи подаєте:

 –       žádost k přijetí nebo /заяву на прийняття  або

–       žádost o odklad povinné školní docházky /заява про відстрочку обов’язкового відвідування школи 

–       a vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ та візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в данній частині міста.

Příjem žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem základní školy / Заяви приймаються у визначений директорами школ день:

ZŠ a MŠ Třebenice, p. o.       2. 6. 2022 od 15:00 do 17:00

Poslední příspěvky