Vážení rodiče,

 

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pondělí 12. dubna 2021 umožněna osobní přítomnost dětí – předškoláků na vzdělávání v mateřské škole.

Osobní přítomnost dětí ve vzdělávání je možná při dodržení podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Podmínky jsou následující:

 

Do školy nevstupují děti, které pociťují nebo vykazují některé z těchto příznaků:

zvýšená tělesná teplota (>37°C), suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, vážná rýma/ucpaný nos, bolest hlavy.

 

Děti si při vstupu do školy s využitím instalovaného automatického zásobníku desinfikují ruce. Pravidelně si ruce myjí a desinfikují připravenou desinfekcí také při pobytu v mateřské škole.

 

Děti nemusí mít po dobu pobytu v mateřské škole zakryté dýchací cesty (nos, ústa).

 

Dítě absolvuje v mateřské škole s frekvencí 2 x týdně (pondělí a čtvrtek) preventivní testování neinvazivním antigenním testem s tzv. samoodběrem z okraje nosu. Škola je vybavena antigenními testy od výrobce LEPU.

 Děti se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do mateřské školy (výjimku z testování mají děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci dle platných opatření a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu – tuto skutečnost je třeba škole doložit potvrzením lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře apod. v listinné nebo elektronické formě)

Pro děti z mateřské školy je umožněna asistence zákonného zástupce dítěte při provádění testu – k tomuto účelu budou v mateřské škole připraveny testovací místa, a to v hlavním vchodu do budovy mateřské školy. (Vážení rodiče, nezapomeňte počítat s dostatečnou časovou rezervou při přivádění dítěte do MŠ… provedení testu cca 5min, vyhodnocení testu 15min, převlekání v šatně, mytí rukou cca 15 – 20min).

Při testování dětí vám budou k dispozici paní učitelky, které vám případně poradí a pomohou.

 

Na tomto odkazu naleznete instruktážní video, které ukazuje průběh testu.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Na základě výsledků pondělního a čtvrtečního antigenního testu, budeme postupovat podle schémat obsažených v tomto  dokumentu (Pozor – postup při pozitivním testu v pondělí a pozitivním testu ve čtvrtek se liší!)

priloha_892478649_0_testovani_diagram

 

Děkuji za spolupráci

 

S pozdravem

Veronika Fraňousová – vedoucí MŠ Třebenice

V případě dotazů volejte na tel:773000262

 

 

Poslední příspěvky