Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku ke kroužku Maxík. Tento stimulační kurz je určen pro děti, které se připravují na vstup do ZŠ.

Zaměřuje se na rozvoj dítěte po stránce pohybové, komunikační, grafomotorické, posiluje funkci zrakového a sluchového vnímání, koncentraci.

Kurz vede paní  Mgr. Oluše Hájková z SPC. Veškeré další dotazy Vám na informační schůzce dne

21.10. od 15hodin ve 3. třídě MŠ 

zodpoví paní  Mgr. Oluše Hájková.

 

Poslední příspěvky