I o letošní prázdniny probíhala spousta změn. Došlo k výměně podlahové krytiny, z již nevyhovujících koberců na nová linolea, na 2. a 3. třídě. Dále byly na všechny třídy nainstalovány videozvonky, pořídili jsme novou myčku nádobí a za zmínku stojí i zakoupení nové kuchyňky do přípravny jídla 3. třídy. Věříme, že i na dále se bude pokračovat ve zkvalitňování prostředí a vybavení naší školky.

investice v ms

Poslední příspěvky