Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády ze dne 30. 4. 2020 umožníme žákům 9. ročníku od 11. 5. osobní účast ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Příprava bude probíhat formou pravidelných skupinových konzultací v těchto termínech:

  • Český jazyk – každé úterý od 8:00 do 10:00 (p. učitelka Bělochová) – 1. setkání v úterý 12. 5. 2020
  • Matematika – každý čtvrtek od 8:00 do 10:00 (p. učitelka Schánová) – 1. setkání ve čtvrtek 14. 5. 2020

Pro žáky bude připravena učebna, v níž budou pravidelné konzultace probíhat. Při pobytu ve škole budou žáci dodržovat stanovené hygienické zásady v souladu s materiálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Zejména: 

  • Žáci s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, …) nesmí do školy vstoupit
  • Při prvním vstupu do školy předloží žáci vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru (určená učebna, soc. zařízení, šatny)
  • Při každém vstupu do učebny si žáci umyjí ruce a použijí připravenou desinfekci na ruce
  • Žáci budou vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky
  • Žáci budou mít rouškou zakrytá ústa a nos ve společných prostorách školy a při bližším kontaktu se spolužáky nebo pedagogy v učebně

Vážení rodiče na následujícím odkazu vyplňte prosím do čtvrtka 7. 5. 2020 kratičký dotazník zjišťující závaznou účast na skupinových konzultacích. Po tomto termínu již nebude možné žáka do konzultací zařadit.

Skupinové konzultace jsou podle usnesení vlády primárně určeny k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Účastí na těchto konzultacích se žáci nezbavují povinnosti pracovat a komunikovat s učiteli v rámci vyučovaní na dálku.

Intenzivně se připravujeme také na další vlnu znovuotevření škol od 25. května, která se bude týkat žáků 1. stupně. V nejbližších dnech vás budeme informovat o podrobnostech.

Děkuji za spolupráci

                                                                                                                                                       Stanislav Novák, ředitel školy

 

Poslední příspěvky