Již od Akademie jsme se těšili na 11. 6. Tento den jsme totiž odjížděli na Kouzelnickou školu v přírodě. Naše kouzelnické oblečení jsme oblékli již na cestu autobusem. Naložili kufry, tašky a vydali se směrem na Ploskovice, kde jsme vyzvedli děti z 1. a 2. třídy a vyrazili za dobrodružstvím do Borovice.

První den, kdy jsme se výborně najedli v místní kouzelnické kIMG_1867uchyni, nás přivítal profesorský sbor zdejší České školy čar a kouzel v Borovici. Po představení nás čekala výroba kouzelnických hůlek. Teda takhle.. Hůlka si vybrala nás, my už ji postupem týdne pouze zdokonalovali. Na konci celého dne jsme se začali učit zdejší kouzelnickou školní hymnu a byli rozřazeni do školních kolejí, které se jmenovaly: Hrabotlap, Lunovýr, Orlozob, Bystrovíz. Do těchto kolejí nás rozřadila moudrá truhla, která je sestřenicí kouzelnického klobouku.

Další dny jsme se pak učili kouzlit, vyrábět lektvary, hledali jsme bájná kouzelná zvířata. Ve středu nás ministerstvo kouzel pozvalo na tradiční kouzelnický bál a ve čtvrtek jsme se utkali v turnaji slavného famfrpálu. Abychom se však mohli samotného závodu účastnit, bylo potřeba si vyrobit kouzelnická košťata. Každý večer probíhal čarosraz, kde se vyhlásila kolej, IMG_20180613_144430která získala daný den co nejvíce bodů. Za odměnu získala školní pohár plný sladkostí. Teď už jenom zabalit, večer si opéct buřty a zahrát bojovku, krásně se vyspat a honem domů.

Každý z nás dostal certifikát o absolvování kouzelnického kurzu pro mudlovské děti. Při zpáteční cestě jsme se rozloučili s profesorským sborem a brány naší školy se zavřely. Ještě před příjezdem do Třebenic a Ploskovic jsme navštívili zámek Sychrov, kde nám paní průvodkyně krásně povyprávěla, jak tam žili princové a princezny. I když si s námi počasí trochu pohrávalo, díky kouzlu pršikus minimalis jsme si tuto školu v přírodě náramně užili.

Děti z 2.A, 2.B, Ploskovic a jejich paní učitelky

Poslední příspěvky