Naše škola se letos již tradičně zapojila do veřejné sbírky

Květinový den

(Český den proti rakovině),

 která je spojena s prodejem žlutých kvítků měsíčku lékařského a rozdáváním letáků o prevenci rakoviny.  Letošní sbírka proběhla ve středu 11. 5. 2016 a jejím cílem bylo preventivně působit  na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.

Získané prostředky za nabízené kvítky měsíčku lékařského budou použity na boj proti rakovině 

– na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, 

výzkumu a vybavení onkologických center.

Za Vaše příspěvky jménem České ligy proti rakovině děkujeme.

 Výtěžek letošní sbírky organizované Základní školou a mateřskou školou Třebenice:

 5 413,- Kč 

P1190680

Poslední příspěvky