Lipová slavnost proběhla  8.6.na zahradě mateřské školy  a byla završením projektu „S lípou v srdci“.

S nápadem dovysadit  lipovou alej přišel Marian Korner, který nám dlouhodobě pomáhá s revitalizací celé školkové zahrady tak, aby byla co nejvíce přirozeným místem pozorování , poznávání a zkoumání  pro děti.

Třebeničtí občané tak měli možnost si lípu zakoupit a vysadit. Výsadba lip proběhla 27.5.2017

Děkujeme uživatelům a  asistentkám Chráněného bydlení  CSP – Litoměřice, se sídlem v Třebenicích, za vytvoření  krásných keramických cedulek pro jednotlivé majitele lip, které byly slavnostně usazeny k jednotlivým lípám právě na Lipové slavnosti.

A protože lípa je nejen národním symbolem, ale skýtá v sobě i další pozoruhodné a obdivuhodné vlastnosti, vytvořili jsme ve školce vzdělávací program „S lípou v srdci“…. a tak jsme společně s dětmi poznávali lípu v různých rozměrech…. prováděli jsme zkoumání a pozorování lip okem, lupou, porovnávali velikosti listů, prováděli  jsme frotáž kůry, tisk listů, počítání lip na školní zahradě… výroby lipových misek, lipového sirupu a lipového čaje, naučili se básně a písně o lípě. Učili jsme se  také o hrdosti, vlastenectví, národu a sounáležitosti…

a to vše jsme zakončili Lipovou slavností.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, kteří se na celém projektu podíleli, kteří nás podporovali a také těm , kteří na Lipovou slavnost přišli.

Za celý kolektiv mateřské školy  Veronika Fraňousová

lipova slavnost 1

Poslední příspěvky