V průběhu ledna a února proběhlo v naší školce dotazníkové šetření Mapa školy 2016. Svůj pohled na školu v něm mohli formulovat všichni, kteří se života školky přímo účastní – rodiče dětí a všichni zaměstnanci.

Všem zúčastněným děkujeme za čas, který nad dotazníkem strávili. V naší práci se budeme dále snažit pozitivně ovlivňovat chod školky a odstraňovat nedostatky, které nám šetření odhalilo.

Níže uvádíme stručný souhrn výsledků pro rodiče dětí:

mapams1mapams2

Poslední příspěvky