V průběhu ledna a února proběhlo na naší škole dotazníkové šetření Mapa školy 2016. Svůj pohled na školu v něm mohli formulovat všichni, kteří se života školy přímo účastní – žáci školy, jejich rodiče a všichni zaměstnanci školy.

Všem zúčastněným děkujeme za čas, který nad dotazníkem strávili. V naší práci se budeme dále snažit pozitivně ovlivňovat chod školy a odstraňovat nedostatky, které nám šetření odhalilo.

Níže uvádíme stručný souhrn výsledků pro rodiče zúčastněných žáků:  mapazs1mapazs2mapazs3

Poslední příspěvky