V úterý 1.3.2022 vyvrcholilo období masopustu, který jsme na 1.st. naší školy oslavily masopustním průvodem, na který se děti pečlivě připravily. Během průvodu jsme mohli vidět nepřeberné množství rozličných převleků, typicky masopustních, i jiných. V průvodu tak nechyběly masky medvěda, koně, nevěsty, babky nebo smrtky. Ale i ostatní masky stojí za zmínku. Děti přišly ve všem, co se doma našlo a jejich fantazie neznala mezí. Průvodu se účastnily např. masky čarodějnic, kostlivců, klaunů, víl, kuchařů, indiánů atd.

I výuka v prvních dvou hodinách spočívala v masopustních zvycích a tradicích. Děti se dozvěděly co nejvíce o historii masopustu, zhlédly pohádku, poslechly si písničku, vyrobily si řehtadla, kterými doprovázely celý průvod městem, počítaly s masopustními maskami, dozvěděly se o jejich symbolice, zjistily jejich charakteristiku. V závěru výuky si vyrobily vlastního klauna.

Typickými masopustními pokrmy jsou koblihy a zabíjačkové speciality. Oslovily jsme místní podnikatele a podařilo se nám pro děti získat ochutnávku koblih, za kterou srdečně děkujeme zdejší pekárně, jmenovitě panu Liboru Šubrtovi, který nezištně daroval všem dětem masopustní meruňkovou kobližku.

Mezi zabíjačkové speciality patří jitrnice a jelita. Díky panu Václavu Vincíkovi, který má v Třebenicích prodejnu masny, mohly děti ochutnat i tyto pokrmy. Pro některé to bylo úplně poprvé. Chceme tedy i za tento sponzorský dar co nejsrdečněji poděkovat.

Kolektiv 1.st.

Poslední příspěvky