V pátek 21. 2. oslavovala 3. A  masopust. Vycházel sice až na úterý, ale to mají  děti jarní prázdniny. Žáci přišli do školy v maskách a mohlo začít masopustní veselí. Nejprve došlo k představení masek, pak se povídalo o tradicích a zvycích, potom se ve skupinové práci prostřednictvím úkolů prověřovalo, co si kdo zapamatoval. Došlo také na  malý průvod školou po třídách se zpěvem a správným rachotem.

Den si žáci užili a mohli se těšit na jarní prázdniny.

Poslední příspěvky