Moštování v rámci akce ,,Poděkování za úrodu"


Placení školného na šk.rok 2021/2022

PLACENÍ ŠKOLNÉHO NA  ŠK.ROK 2021/2022

 • Na placení školného si zřiďte trvalý příkaz od září do června
 • Platba úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021
 • !!!!!!! Pouze bezhotovostně na účet školy č.  94-3509380257/0100
 • Částka na školní rok 2021/2022 činí  280,– Kč  za měsíc   a je splatná k 15. dni v měsíci
 • Variabilní symbol 2649, do poznámky pro příjemce uvedete jméno dítěte (bez toho nebude platba spárovaná a budete vedeni jako dlužníci).
 • Školní rok se rozumí od 1.9.2021 – 30.6.2022  na hlavní prázdniny se úplata za předškolní vzdělávání platí v jiné výši a tu vám sdělíme v průběhu května 2022.
 • Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí!!!!!

 


Fotografování tříd

Fotografování tříd proběhne

9.6.2021 od 9.30hodin

(cena jedné školní fotky – 50Kč)

Pokud byste měli zájem o portrétové fotky vašich dětí, nahlaste to učitelkám na vašich třídách.

Portrétové fotky bude možné objednat na www.kapakphoto.com

(V eshopu jsou fotografie uloženy neupravené. Všechny úpravy (ořez, retuš, odstranění vad, korekce barev, jasu a kontrastu)
jsou provedeny až po objednání zakázky.
Základní cena jednoho digitalního souboru je 120 Kč. 
Momentálně účtuji speciální Covid cenu – jeden digitální soubor za 99 Kč.)

Fotografování bude provádět firma

Kapak photo    –  www.kapakphoto.com


Čarodějné úkoly pro BERUŠKY

ukoly pro deti carodejnice – berusky 2021


Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole v době od 2. do 16. května 2021.

 

Zákonný zástupce k zápisu doloží:

 1. Žádost o předškolní vzdělávání
 2. Kopii rodného listu dítěte
 3. Osobní spis dítěte (potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte)

Na stránkách školy www.zstrebenice.cz v záložce dokumenty jsou ke stažení:

 1. Žadost o předškolní vzdělávání
 2. Osobní spis dítěte

 

Toto vše, prosím, vytištěné a podepsané zákonným zástupcem, zašlete na adresu mateřské školy:

Mateřská škola, Bezručova 499, Třebenice, 411 13 (k rukám ved. uč. Veroniky Fraňousové),

nebo vhoďte do poštovní schránky mateřské školy.

Pokud by někdo měl problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, prosím, obraťte se na mne osobně na tel: 773000262, sjednáme si schůzku na určitý den a hodinu.

Ráda bych také poděkovala všem dětem a rodičům, že s námi spolupracují na distanční výuce, kterou pro děti připravujeme.

Za kolektiv mateřské školy přeji krásné jarní dny

Mgr. Veronika Fraňousová

vedoucí učitelka MŠ Třebenice

 


Older Entries »