Velikonoční jarmark


Březen - akce

Březen

 

7.3. – Maxík – předškoláci

14.3. – Maxík – předškoláci

21.3.  – Maxík – předškoláci

28.3. – Maxík předškoláci

29.3. – Zubní prohlídka 8.30h

30.3. – Cesta do světa knih – Berušky


Preventivní zubní prohlídka

Dne    29.3.2023 půjdeme s dětmi

na preventivní zubní prohlídku

k Mudr. Švábovi.

Pokud máte zájem o registraci vašeho dítěte,domluvte se předem osobně v ordinaci.


Akce únor

Únor

 

3.2. – Pololetní prázdniny v ZŠ

 

6. – 10.2. – Jarní prázdniny

 

14.2. – Maxík 15.45h – 3.třída   (pro předškoláky)

 

21.2. – Maxík 15.45h – 3.třída   (pro předškoláky)

 

23.2. – Maškarní bál v MŠ

 

28.2. Maxík 15.45h – 3.třída   (pro předškoláky)

 

28.2. – Cesta do světa knih  -návštěva knihovny 2. třída Berušky

 

28.2. – Divadlo – 4. třída Ježci (60,-/dítě)


Nabídka programu Maxík

MAXÍK

stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou  

pod vedením Mgr. Evy Novákové
( akreditován MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778)

 

Chystá se vaše dítě do školy, ale je neposedné a chvilku nevydrží na jednom místě?

Nebo máte doma prvňáčka/ prvňačku, který/ která má potíže při čtení a psaní, písmenka
 a číslice ho zlobí, skáčou si kam chtějí?

Pak je tento program určen pro Vás

– skládá se z 15 lekcí

– lekce jsou rozvrženy, tak aby byly rovnoměrně posíleny všechny složky motorické, grafomotorické, percepční a také dílčí složky v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientaci, v oblasti intermodality a seriality

– lekce zahrnují nácviky pohybových stereotypů např. (stabilní držení těla, sezení, rovnováha, správné dýchání
a správný úchop psacího náčiní), grafomotorických dovedností např. (správný úchop psacího náčiní, správné sezení) a nakonec komunikační dovednosti např. (správná výslovnost, tvoření vět, a porozumění obsahu slyšeného)

 

– program navozuje pravidelnost režimu, jasné a srozumitelné zadávání pokynů, vytyčování a dodržování pravidel chování a důslednost při kontrole plnění úkolů

 

– program je postaven na spolupráci učitelů, rodičů a dětí

– v hodinách je přítomen jeden z rodičů, který s dítětem pracuje, jak v hodinách tak i doma

 

cena kurzu 1600,– v ceně jsou zahrnuty veškeré materiály
 a poradenstv
í

 

při zájmu prosím kontaktujte vedení školky


Older Entries »