Fotografování tříd v MŠ

Fotografování tříd proběhne

6.6.2022 od 9.30hodin

Pokud byste měli zájem o portrétové fotky vašich dětí, nahlaste to učitelkám na vašich třídách.

Fotografování bude provádět firma

Kapak photo    –  www.kapakphoto.com

Cena jedné fotografie třídy je 50,-Kč.

Portrétové fotky si budou objednávat rodiče  samostaně na www.kapakphoto.com

Cena jedné portrétové fotky je 99Kč (digitální soubor)

 


Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022/2023 (Інформація щодо зарахування до початкової школи на 2022/2023 навчальний рік)

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24. 2. 2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. /

Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 1. 6. 2022 по 15. 7. 2022 . Запис стосується дітей, які народились з 1. 9. 2015 по 31. 8. 2016.

Do základní školy odevzdejte / до початкової школи подаєте:

 –       žádost k přijetí nebo /заяву на прийняття  або

–       žádost o odklad povinné školní docházky /заява про відстрочку обов’язкового відвідування школи 

–       a vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ та візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в данній частині міста.

Příjem žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem základní školy / Заяви приймаються у визначений директорами школ день:

ZŠ a MŠ Třebenice, p. o.       2. 6. 2022 od 15:00 do 17:00


Průvod čarodějnic


Zápis do Mateřské školy Třebenice

ZŠ a MŠ Třebenice
vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
3.května 2022 od 12.00 do 17.00h

Zápis se bude konat

v budově

Mateřské školy „Granátek

Bezručova 499, Třebenice

  • K zápisu přijďte s dítětem

                    S sebou  si vezměte:

  • Rodný list dítěte
  •  
  • Občanský průkaz
  •  
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • (žádost je možné vyplnit v den zápisu v MŠ)
  •  
  • Osobní spis dítěte
  •  

(Žádost  a Osobní spis je  ke stažení na stránkách školy www.zstrebenice.)


Provoz 1.třídy od 20.4. do 22.4.2022

Dne 20.4. až 22.4.2022

 bude 

provoz 1.třídy  (Koťátka)

od 7.30h  do 14.30h

(z  důvodu školení p.učitelky).

Do 7.30h se budou

 děti scházet ve 2.třídě (Berušky).

Po 14.30h si děti opět vyzvedávejte ve 2.třídě.

 

Děkujeme za pochopení.


Older Entries »