Fotografování tříd

Fotografování tříd proběhne

9.6.2021 od 9.30hodin

(cena jedné školní fotky – 50Kč)

Pokud byste měli zájem o portrétové fotky vašich dětí, nahlaste to učitelkám na vašich třídách.

Portrétové fotky bude možné objednat na www.kapakphoto.com

(V eshopu jsou fotografie uloženy neupravené. Všechny úpravy (ořez, retuš, odstranění vad, korekce barev, jasu a kontrastu)
jsou provedeny až po objednání zakázky.
Základní cena jednoho digitalního souboru je 120 Kč. 
Momentálně účtuji speciální Covid cenu – jeden digitální soubor za 99 Kč.)

Fotografování bude provádět firma

Kapak photo    –  www.kapakphoto.com


Čarodějné úkoly pro BERUŠKY

ukoly pro deti carodejnice – berusky 2021


Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole v době od 2. do 16. května 2021.

 

Zákonný zástupce k zápisu doloží:

  1. Žádost o předškolní vzdělávání
  2. Kopii rodného listu dítěte
  3. Osobní spis dítěte (potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte)

Na stránkách školy www.zstrebenice.cz v záložce dokumenty jsou ke stažení:

  1. Žadost o předškolní vzdělávání
  2. Osobní spis dítěte

 

Toto vše, prosím, vytištěné a podepsané zákonným zástupcem, zašlete na adresu mateřské školy:

Mateřská škola, Bezručova 499, Třebenice, 411 13 (k rukám ved. uč. Veroniky Fraňousové),

nebo vhoďte do poštovní schránky mateřské školy.

Pokud by někdo měl problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, prosím, obraťte se na mne osobně na tel: 773000262, sjednáme si schůzku na určitý den a hodinu.

Ráda bych také poděkovala všem dětem a rodičům, že s námi spolupracují na distanční výuce, kterou pro děti připravujeme.

Za kolektiv mateřské školy přeji krásné jarní dny

Mgr. Veronika Fraňousová

vedoucí učitelka MŠ Třebenice

 


INFORMACE PRO RODIČE - OTEVŘENÍ MŠ OD 12.4.2021

         

Vážení rodiče,

 

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pondělí 12. dubna 2021 umožněna osobní přítomnost dětí – předškoláků na vzdělávání v mateřské škole.

Osobní přítomnost dětí ve vzdělávání je možná při dodržení podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Podmínky jsou následující:

 

Do školy nevstupují děti, které pociťují nebo vykazují některé z těchto příznaků:

zvýšená tělesná teplota (>37°C), suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, vážná rýma/ucpaný nos, bolest hlavy.

 

Děti si při vstupu do školy s využitím instalovaného automatického zásobníku desinfikují ruce. Pravidelně si ruce myjí a desinfikují připravenou desinfekcí také při pobytu v mateřské škole.

 

Děti nemusí mít po dobu pobytu v mateřské škole zakryté dýchací cesty (nos, ústa).

 

Dítě absolvuje v mateřské škole s frekvencí 2 x týdně (pondělí a čtvrtek) preventivní testování neinvazivním antigenním testem s tzv. samoodběrem z okraje nosu. Škola je vybavena antigenními testy od výrobce LEPU.

 Děti se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do mateřské školy (výjimku z testování mají děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci dle platných opatření a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu – tuto skutečnost je třeba škole doložit potvrzením lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře apod. v listinné nebo elektronické formě)

Pro děti z mateřské školy je umožněna asistence zákonného zástupce dítěte při provádění testu – k tomuto účelu budou v mateřské škole připraveny testovací místa, a to v hlavním vchodu do budovy mateřské školy. (Vážení rodiče, nezapomeňte počítat s dostatečnou časovou rezervou při přivádění dítěte do MŠ… provedení testu cca 5min, vyhodnocení testu 15min, převlekání v šatně, mytí rukou cca 15 – 20min).

Při testování dětí vám budou k dispozici paní učitelky, které vám případně poradí a pomohou.

 

Na tomto odkazu naleznete instruktážní video, které ukazuje průběh testu.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Na základě výsledků pondělního a čtvrtečního antigenního testu, budeme postupovat podle schémat obsažených v tomto  dokumentu (Pozor – postup při pozitivním testu v pondělí a pozitivním testu ve čtvrtek se liší!)

priloha_892478649_0_testovani_diagram

 

Děkuji za spolupráci

 

S pozdravem

Veronika Fraňousová – vedoucí MŠ Třebenice

V případě dotazů volejte na tel:773000262

 

 


Hmyzí úkoly pro Berušky :)))

 

Milé děti, 

připravili jsme si pro vás tentokrát hmyzí úkoly… Těšíme se na vaše fotky:)))

paní učitelka Dáša a Veronika

úkoly_pro_děti_hmyz


Older Entries »